Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Zespół ds. Oświaty w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Informujemy, że Gminny Zespół ds. Oświaty przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji zadań Zespołu.

 • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w Urzędzie Gminy przy Aleja Konstytucji 3 Maja 32 w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Lidia Stawińska tel. 046 814 42 42 w. 103 adres e-mail: iod@rawam.ug.gov.pl
 • Celem zbierania danych jest realizacja zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz realizacji zadań kulturalnych na terenie Gminy.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do zapomnienia, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej po 25 maja 2018 r. - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz odrębnych regulacji w sprawie działalności kulturalnej.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Dudek
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-06-15 08:43
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-23 15:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6848
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-23 15:34:48